Kľúčové úvahy

Vápnenie je osvedčený postup pri čistení biologických tuhých látok. Výsledkom sú viaceré účinky, ako stabilizácia, hygienizácia a zníženie zápachu všetkých typov biologických tuhých látok a zlepšenie štruktúry odvodneného kalu z odpadových vôd.

Rad produktov BioCalco® bol vyvinutý špeciálne pre čistenie kalov z odpadových vôd a prispôsobený pre tri kľúčové procesy: predbežné vápnenie, následné vápnenie a inovatívny CodeCaL® od spoločnosti Carmeuse. Sortiment produktov zahŕňa niekoľko druhov nehaseného vápna BioCalco® Q s upravenou reaktivitou. Náš rad produktov dopĺňa hydrát BioCalco® M a hotové vápenné mlieko BioCalco® M.

Výhody

  • Vápenné produkty sú dostupné v troch základných formách - ako nehasené vápno, hydrát a vápenné mlieko.
  • Nehasené vápno je k dispozícii s rôznym stupňom reaktivity.
  • Vápenné mlieko je k dispozícii v niekoľkých stupňoch koncentrácie až do 50%.
  • Konzistentná kvalita všetkých typov produktov.

Variácia tohto produktu

biocalco SQ
Produkt |

BIOCALCO® Q

BioCalco® Q na následné vápnenie kalu a na ošetrenie živočíšnych vedľajších produktov

Read more
biocalco SQ
Produkt |

BIOCALCO® S

Hydrát BioCalco® S na predbežné vápnenie kalu 

Read more
biocalco M
Produkt |

BIOCALCO® M

BioCalco® M je rad vápenného mlieka

Read more
biocalco QL
Produkt |

BIOCALCO® QL, QD a QU

Nehasené vápno BioCalco® s regulovanou reaktivitou

Read more