Ako je pri použití vápna a vápenca možné dosiahnuť najlepšie možné výsledky? Spoločnosť Carmeuse vám dokáže poskytnúť spoľahlivú podporu a rozsiahle znalosti od momentu, kedy sa s nami stretnete. Túto podporu a znalosti ponúkame prostredníctvom našich výrobných zariadení priamo pre vašu prevádzku alebo projekt. 

Naša spoločnosť funguje ako tím vďaka pracovníkom v našich prevádzkach a vďaka spolupráci s vami. Cieľom je pomôcť maximalizovať vašu výkonnosť pri dosiahnutí nákladovo efektívnych a environmentálnych riešení.

Náš výskumný a vývojový tím neustále vyhľadáva možnosti zlepšenia tak, aby sa:

  • Vyvíjali environmentálne vhodnejšie riešenia, ktoré spĺňajú potreby našich zákazníkov.
  • Vyvíjali nové technológie pre zvýšenie hodnoty prírodných zdrojov.
  • Našli nové spôsoby, ako zvyšovať našu energetickú účinnosť a znížiť environmentálnu stopu našich procesov, ako aj procesov našich zákazníkov.

Mohlo by vás zaujímať