Kľúčové úvahy

ViaCalco® sa používa na sušenie pôdy a jej úpravu a stabilizáciu v závislosti od konkrétnych požiadaviek projektanta, geotechnika alebo projektového manažéra. Po ošetrení sa pôda môže stať súčasťou novej stavby. Tým sa eliminuje potreba vysokých nákladov na skládkovanie a tiež potreba nákupu nových primárnych surovín, ako napríklad kameniva.

Vápno je dobre známe ako prostriedok na ošetrenie pôdy v prípade cestných stavieb a pri stavebných prácach, pretože neutralizuje možnosť napučania pôdy s obsahom ílu. Dokáže tiež zmeniť pôdy s nízkymi charakteristikami na pevné a trvanlivé materiály násypov ciest.

Pre zemné práce ponúkame široký sortiment na mieru šitých vápenných pojív pre pôdu s vyšším obsahom ílu a piesku. Tieto pojivá, známe ako ViaCalco®, sú upravené pre niekoľko typov jemnej pôdy, s ktorou sa môžu zhotovitelia stretnúť na staveniskách.
 

Výhody

V prípade riešení, ktoré sú v súlade so Zeleným verejným obstarávaním EÚ, je ošetrenie pôdy najlepším riešením pre recykláciu pôdy pri výstavbe ciest.  Investori a projektanti sa môžu rozhodnúť pre ošetrenie pôdy in situ, keď sa všetky zúčastnené strany oboznámia s jeho technickými, nákladovými a environmentálnymi výhodami.

ViaCalco® ponúka optimalizáciu obsahu pojiva. Produkt ViaCalco® je takto najekonomickejším a environmentálne najšetrnejším riešením pre zemné práce a pre stavbu ciest, diaľnic, železníc, letísk, priemyselných parkov, hrádzí, atď. 

Variácia tohto produktu

Viacalco 90
Produkt |

VIACALCO® 90

ViaCalco® 90 je nehasené vápno, definované podľa EN 459-1 ako CL90-Q, s celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 90%.

Read more
viacalco 70
Produkt |

VIACALCO® C70

ViaCalco® C70 je hydraulické cestárske pojivo s vysokým obsahom vápna a celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 70%.

Read more
viacalco 50
Produkt |

VIACALCO® C50

ViaCalco® C50 je hydraulické cestárske pojivo so stredným obsahom vápna a celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 50%.

Read more
viacalco 30
Produkt |

VIACALCO® C30

ViaCalco® C30 je hydraulické cestárske pojivo s celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 30%.

Read more
viacalco 30
Produkt |

VIACALCO® F

ViaCalco® F je hydraulické cestárske pojivo s celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 30%.

Read more