Náš tím pre "aplikačné technológie" ponúka špecializovanú podporu priamo v teréne a dokáže zabezpečiť:

  • Vysokú úroveň technickej a aplikačnej odbornosti v každom sektore trhu
  • Najlepšiu možnú radu pre využitie našich produktov: audity zariadení, demonštračné skúšky, plán optimalizácie, školenia
  • Multidisciplinárny tím
    • Predaj, Podpora na mieste, Zákaznícke služby, Výskum a vývoj, Inžinierska činnosť
    • Marketing, Kvalita, BOZP

Mohlo by vás zaujímať