Činnosti v oblasti čistenia spalín sa neustále vyvíjajú. Súvisiaca legislatíva je čoraz prísnejšia a samozrejme, že sa v priebehu času vyvíja aj váš základný proces pred čistiacim zariadením. Dôsledkom je, že konštrukčná hodnota vášho zariadenia už nepredstavuje skutočnú hodnotu. Takto sa čistenie spalín stáva čoraz menej optimalizovaným a menej hladkým, ako bol na začiatku. 

Ak čistenie spalín nefunguje hladko a tiež vtedy, keď sa zmenia požiadavky, môže byť pri všetkých iných každodenných výzvach pre spoločnosť zložité prideliť dostatok zdrojov na túto činnosť, ktorá nie je jej hlavnou činnosťou.

Špecialisti Carmeuse majú dlhoročné skúsenosti v mnohými rôznymi procesmi čistenia spalín v množstve technických spoločností a v mnohých priemyselných odvetviach. Tento zdroj informácií a skúseností vám bude k dispozícii počas celej spolupráce:

  • Audity priamo na mieste.
  • Odber vzoriek a laboratórne analýzy.
  • Vyhodnotenie parametrov pre odstraňovanie porúch zariadenia na čistenie spalín.
  • Vyhodnotenie a odporúčanie nových nastavených hodnôt a špecifikácií produktov pre zladenie činností s novými potrebami, požiadavkami a situáciami.
  • Optimalizácia činností čistenia spalín.
  • Vyhodnotenie a zlepšenie skladovania, dávkovania, prípravy činidla a manipulácie s ním.

Aplikačný tím Carmeuse je plne vybavený pre výkon takýchto činností vďaka:

  • Mobilnému analyzátoru plynu: na meranie zloženia vašich spalín.
  • Analytické laboratórium: vyškolené na rôzne činidlá a vedľajšie produkty vášho zariadenia na čistenie spalín a schopné "vizualizovať" proces.
  • Mobilné pilotné zariadenie: realizácia skúšok s rôznymi alternatívnymi nastaveniami a činidlami bez akéhokoľvek rizika v zmysle súladu s predpismi (keďže inštalované čistenie spalín zostáva nezmenené).

Mohlo by vás zaujímať