Špecialisti Carmeuse úzko spolupracujú so zákazníkmi pri hodnotení celého procesu, od zabezpečenia vápna po vsádzku do pece. Následne zabezpečia plán opatrení s jasne definovanými cieľmi (napr. úspory xxx Eur na tonu vápna).

Tímy spolupracujú pri:

  • Skúmaní potenciálu pre zlepšenie logistiky v rámci prevádzky a pre znižovanie prachu, vytváraného internými procesmi zákazníkov.
  • Stanovení overeného postupu pre tavidlo v oceliarni.
  • Navrhovaní CAPEX projektov, ktoré majú výraznú krátkodobú návratnosť.
  • Školení pracovníkov v oblasti overených postupov pre výrobu trosky.

Spoločnosť Carmeuse neustále pracuje na rozširovaní poznatkov o produktoch a procesoch tak, aby sme mohli uspokojiť potreby každého individuálneho použitia v oceliarenskom priemysle. Získali sme množstvo odborných poznatkov v oblasti ponúkania riešení, ktoré vychádzajú z množstva experimentov, súvisiacich s procesom aglomerácie. Kliknite tu, aby ste sa dozvedeli viac o tejto štúdii.

 

Mohlo by vás zaujímať