Kľúčové úvahy

Pri výbere správneho produktu pre váš proces výroby železa je potrebné brať do úvahy niekoľko podmienok:

  • Chemické zloženie železnej rudy 
  • Veľkosť vápenca
Kritické parametre
 
Typická spotreba (kg/t)
 

1. Veľkosť zŕn
2. Obsah MgO
3. Nízky obsah SiO2, MgO, Al2O3 a síry

Vápenec: 100 - 150 
Vápno = 0 - 25
 


 

Výhody

  • Optimálne chemické zloženie a čistota
  • Vhodná veľkosť
  • Vysoké špecifické úrovne uhličitanu vápenatého, uhličitanu horečnatého alebo oboch
  • Nízke úrovne zvyškov, vrátane silikátov, ílu a organických látok

Aglomerácia a spekanie
1. Sledovanie granulometrie pomáha získať rovnomerné premiešavanie a ovplyvňuje permeability vsádzkovej zmesi
2. Pálené vápno zvyšuje prenos tepla v spekanej vrstve vďaka kalcinácie
3. Pálené vápno vylepšuje náklady a produkciu o 20%