Hladkú činnosť procesu čistenia spalín je možné dosiahnuť len so správnymi a konzistentnými špecifikáciami činidla. 

Spoločnosť Carmeuse spĺňa najprísnejšie špecifikácie. Zákazníci silne dôverujú kvalite a spoľahlivosti našich produktov vďaka:

  • Našim najvyšším štandardom kontroly kvality počas výroby.
  • Našim plne vybaveným laboratóriám, ktoré zabezpečujú, že spĺňame každú špecifikáciu pre každého zákazníka.

Stále sa meniaca legislatíva a ekonomická realita však znamenajú, že sa spoločnosti vždy snažia o vyššiu efektivitu a zníženie nákladov na dodržiavanie predpisov.

Vďaka viac ako štyridsiatim súčasným patentom spoločnosť Carmeuse pokračuje v inovovaní a zabezpečuje významné prínosy do sektora vápna. Výskumný a vývojový tím Carmeuse sa zameriava na vývoj nových produktov na čistenie spalín a rozširovanie poznatkov. To nám umožňuje:

  • Držať krok s požiadavkami našich zákazníkov.
  • Zabezpečovať nové funkcie pre naše produkty, aby sme mohli požiadavky prekračovať.
  • Ponúkať najnovší vývoj našim zákazníkom, takže môžu znižovať svoje náklady na čistenie spalín.

Mohlo by vás zaujímať