Spoločnosť Carmeuse kladie silný dôraz na úplnú elimináciu zranení svojich zamestnancov a návštevníkov prevádzky.

Špecialisti Carmeuse sú schopní zabezpečiť odborné školenie v oblasti "overených postupov" pre bezpečné používanie vápenných produktov a produktov na báze vápna.

Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam spoločnosť Carmeuse víta možnosť poskytnúť svojim zákazníkom technické školenia v oblasti: 

  • Overených postupov pre manipuláciu s vápnom za účelom zníženia prašnosti a odpadu, čoho výsledkom je zlepšené využitie vápna a zníženie spotreby.
  • Overených postupov pre výrobu trosky zvolením a optimalizáciou správnych tavidiel, výpočtov zásaditosti, prímesí a časového rozvrhu činností.
  • Odborného pohľadu na technológiu injektáže vápna a jej prínosy.

Mohlo by vás zaujímať