Náš technický tím má už viac ako 50-ročné praktické skúsenosti s čistením emisií. Naši špecialisti vám dokážu predložiť technické možnosti, vyhodnotiť plánované návrhy z technického aj ekonomického hľadiska a vykonať demonštračné skúšky s použitím nášho pilotného zariadenia, analyzátora plynu a laboratórneho testovania.

Posúdenie možností čistenia spalín je zvyčajne veľmi zložitý proces. Vo väčšine prípadov sú tieto možnosti čistenia mimo základnej činnosti alebo kompetencií sektora, ktorý ich chce realizovať. Čistenie spalín nepredstavuje zanedbateľné náklady, preto počas realizácie čistenia spalín neexistuje žiaden priestor na chyby. Napriek tomu, že zmluvné garancie ponúkajú určitú ochranu, najlepšou možnosťou minimalizácie rizík a zabezpečenia vhodného procesu je demonštračná skúška.

Odborný tím Carmeuse má viac ako 50 rokov skúseností a dokáže vám poskytnúť podporu v nasledujúcich oblastiach:

  • Porovnanie technických možností.
  • Technické a ekonomické vyhodnotenie zvereného návrhu alebo návrhov.
  • Spolupráca s architektonickými a technickými firmami, zhotoviteľmi alebo pôvodnými výrobcami zariadení (OEM) za účelom overenia celého rozsahu, vrátane optimalizácie stratégie dodávok činidiel a vedľajších produktov.

Aplikačný tím Carmeuse je plne vybavený na vykonanie demonštračnej skúšky vo vašej prevádzke alebo v našom laboratóriu:

  • Náš mobilný analyzátor spalín dokáže merať zloženie vašich spalín a potvrdiť splnenie požiadavky na čistenie spalín.
  • Pilotné zariadenie na simuláciu čistenia spalín dokáže syntetizovať vaše spaliny a odmerať účinnosť nášho riešenia.
  • Naše mobilné pilotné zariadenie môže byť inštalované vo vašej prevádzke, aby fungovalo v reálnych podmienkach a otestovalo vplyv nášho riešenia na váš proces.

Všetky tieto možnosti umožňujú spoločnosti Carmeuse stanoviť a optimalizovať podmienky procesu a špecifikácie a dávkovanie činidla, aby sa minimalizovali celkové náklady na dodržanie predpisov.

Mohlo by vás zaujímať