Výber správneho činidla je kľúčový pre zaistenie nákladovo efektívnej prevádzky zariadenia na čistenie vody alebo biologických tuhých látok. Každý projekt, spojený s bagrovaním alebo rekultiváciou, má veľmi špecifické podmienky, ktoré si vyžadujú špeciálne činidlá alebo pojivá.  

Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam v environmentálnej oblasti dokážu naši špecialisti z tímu pre aplikačné technológie spoločnosti Carmeuse poskytovať našim zákazníkom komplexnú podporu. Títo špecialisti sa zameriavajú na optimalizáciu charakteristík zariadení zákazníkov pri minimálnych nákladoch.

Táto podpora zahŕňa:

  • Audity činností a prevádzok.
  • Laboratórne analýzy.
  • Vývoj špeciálnych činidiel a pojív pre činnosť alebo prevádzku.
  • Odstraňovanie problémov v zariadeniach na čistenie vody a odpadu.
  • Konzultácie a testovanie pre opakované použitie vedľajších produktov našich zákazníkov.

Mohlo by vás zaujímať