Kľúčové úvahy

Pre zemné práce ponúkame široký sortiment na mieru šitých vápenných pojív, pre pôdu s vyšším obsahom ílu a piesku. Tieto pojivá, známe ako ViaCalco®, sú upravené pre niekoľko typov jemnej pôdy, s ktorými sa môžu zhotovitelia stretnúť na stavbe.

Výhody

ViaCalco® C50 je hydraulické cestárske pojivo so stredným obsahom vápna a celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 50%. Je hydraulické, keďže zmes obsahuje cement pre rýchle zvýšenie nosnosti kvôli umožneniu dopravy alebo pokládky ďalších vrstiev.  Odporúča sa pre použitie v menej súdržnej ílovitej a prachovitej piesčitej pôde, aby sa optimalizoval a neutralizoval obsah ílu a umožnilo sa urýchlenie prác.