Kľúčové úvahy

Vápenné mlieko funguje ako činidlo v (polo)mokrých procesoch, ktoré sa používajú veľmi často. Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje účinnosť odstraňovania znečisťujúcich látok, je kvalita činidla. Výroba priamo na mieste je riešením pre prípady, keď sú potrebné veľké objemy a nainštalované je správne technologické zariadenie. Vlastnosti nehaseného vápna (čistota, reaktivita a rozloženie veľkosti častíc) sú faktory, ktoré ovplyvňujú proces hasenia. Je preto nevyhnutné dosahovať v priebehu času konštantné hodnoty a vlastnosti, ktoré sú v súlade s navrhovanými charakteristikami zariadenia na prípravu činidla.

Produkt CleanCalco® QL ponúka vysokú konzistenciu reaktivity a čistoty, aby sa zabezpečila hladká prevádzka zariadenia na prípravu vápenného mlieka. CleanCalco® QL  sa dodáva kompletne mletý s konštantnou zrnitosťou, pripravený na použitie v procese hasenia.
 

Výhody

  • Garantovaná dostupnosť.
  • Garantovaná konzistentnosť.
  • Zákaznícka podpora v prípade technických a logistických problémov.
  • Prémiová kvalita.
  • Jednoduché použitie.
  • Úspory pri údržbe.
  • Zvýšená spoľahlivosť zariadenia na čistenie spalín.