Priemyselné procesy nie sú nikdy stabilné. Kolísanie má vplyv na čistenie spalín a môže viesť k procesom, ktoré nie sú optimalizované. Ak nebudete pozorne sledovať parametre tohto procesu, problémy sa môžu objaviť oveľa neskôr, až potom, ako výrazne ovplyvnili vaše súvisiace činnosti (nedodržanie predpisov, náklady, atď.). 

Automatizácia čistenia spalín je navrhnutá tak, aby reagovala na akékoľvek zmeny v procese a prispôsobila činnosti tak, že sa zaistí súlad s predpismi. Vo všeobecnosti systémy nie sú optimalizované na zaistenie nákladov na súlad s predpismi, takže sa v priebehu času musí monitorovať séria KPI. V mnohých spoločnostiach majú tieto výkonnostné indikátory oveľa nižšiu prioritu, ako ich hlavná podnikateľská činnosť. V dôsledku toho sa akákoľvek odchýlka od optimalizovaných činností často identifikuje až vtedy, keď už došlo k výrazným nákladovým dopadom. Tieto dopady zahŕňajú nadmernú spotrebu činidla, zvýšenú produkciu vedľajších produktov, dodatočné prevádzkové náklady, nadmernú údržbu, atď. 

Náš modul "Tune-It" umožňuje našim zákazníkom, aby zdieľali niektoré vybrané prevádzkové údaje s našim dátovým centrom cez priame bezpečné spojenie. Naše dátové centrum spracuje informácie a bude vás priamo informovať hneď, ako sa zistí odchýlka a predtým, ako by mohlo dôjsť k výraznému ovplyvneniu vašej činnosti. Jednou z možností je, že bude upozornený aj náš technický tím. Takto sa vám poskytne okamžitá pomoc s identifikáciou problému na diaľku, navrhnú sa spôsoby, ako sa vrátiť k optimalizovaným procesom a monitorujú sa nové nastavenia po zmenách. Ak je potrebné vykonať hlbšiu analýzu, náš technický tím je plne pripravený poskytnúť ďalšiu podporu priamo na mieste. 

Mohlo by vás zaujímať