Kľúčové úvahy

Hasené vápno sa používa v asfaltovom betóne na zníženie citlivosti na vlhkosť a odlupovanie. Posledné štúdie potvrdzujú, že hasené vápno ponúka ďalšie dôležité výhody:

  • Zvyšuje tuhosť pojiva a asfaltu, aby odolal vyjazdeniu koľají;
  • Zlepšuje húževnatosť a odolnosť proti zvýšenému praskaniu pri nízkych teplotách;
  • Mení oxidačnú chémiu v pojive, aby sa znížilo tvrdnutie vekom;
  • Mení jemné zložky ílu, aby sa zvýšila stabilita pri vlhkosti a životnosť.

Výhody

Všetky vyššie uvedené vlastnosti zvyšujú životnosť asfaltových zmesí. Správcovia ciest tvrdia, že hasené vápno zvyšuje životnosť o 25% počas životnosti asfaltových ciest, vďaka čomu sa znižuje uhlíková stopa o 23%. Kontaktujte nás a dozviete sa viac o našom hasenom vápne a našich poznatkoch.