Činnosti v oblasti čištění spalin se neustále vyvíjejí. Související legislativa je stále přísnější a je samozřejmé, že se postupně vyvíjí i váš základní proces, instalovaný před čisticím zařízením. Výsledkem je, že konstrukční hodnota vašeho zařízení už nepředstavuje skutečnou hodnotu. V důsledku toho je čištění spalin stále méně optimalizované a bezproblémové než na začátku. 

Pokud čištění spalin nefunguje hladce, a když se změní požadavky, může být při všech každodenních problémech pro společnost problematické přidělit dostatek zdrojů na tuto činnost, která není jejím hlavním podnikáním.

Specialisté Carmeuse mají dlouholeté zkušenosti s různými procesy čištění spalin v různých technických společnostech a různých průmyslových odvětvích. Tento zdroj informací a zkušeností vám bude během celé spolupráce k dispozici:

 • Audity přímo na místě.
 • Odběr vzorků a laboratorní analýzy.
 • Vyhodnocení parametrů pro odstraňování poruch zařízení na čištění spalin.
 • Vyhodnocení a doporučení nových nastavených hodnot a specifikací produktů pro sladění činností s novými potřebami, požadavky a situacemi.
 • Optimalizace procesu čištění spalin.
 • Vyhodnocení a zlepšení skladování, dávkování, přípravy činidla a manipulace s ním.

Aplikační tým Carmeuse je plně vybavený pro výkon těchto činností díky:

 • Mobilnímu analyzátoru plynu: měření složení vašich spalin.
 • Analytické laboratoři: pro různá činidla a vedlejší produkty vašeho zařízení na čištění spalin se schopností „vizualizovat“ proces.
 • Mobilnímu pilotnímu zařízení: realizace zkoušek s různými alternativními nastaveními a činidly bez jakéhokoliv rizika ve smyslu souladu s předpisy (protože instalované čištění spalin zůstává nezměněné).
   

Možná vás zajímá