Injektáž vápna je ověřený postup, který využívá většina moderních elektrických obloukových pecí (EAF). Technologie vstřikování vápna zajišťuje prostředí uzavřeného okruhu. Mezi její výhody patří lepší a bezpečnější pracovní prostředí, kontrola procesu, která pomáhá udržovat konzistentní zpěnění s přímými úsporami vápna, včetně významných přínosů v oblasti výtěžnosti kovu a úspor ve spotřebě energie a elektrod, jakož i v oblasti žáromateriálu. Souvislý proud injektovaného vápna, který je obalený kyslíkem, pomáhá směrovat vápno do rozhraní mezi struskou a kovem. Takto se minimalizují ztráty vápna přes systémy odprášení.

Společnost Carmeuse je globálním lídrem a specialistou v poskytování produktů a řešení, která jsou speciálně upravená podle individuálních potřeb použití v ocelárenském průmyslu. Máme jedinečnou pozici díky rozsáhlému seznamu referencí a funkčnímu pilotnímu systému na injektáž vápna. Tento systém je schopný testovat a porovnávat aktuální a potenciální materiály injektáže vápna v různých konfiguracích, čímž se simulují aktuální nebo potenciální systémy injektáže vápna v EAF. 

Naši inženýři a zkušení technici zajistí diagnostiku aktuálních problémových oblastí přímo na místě. Jsou schopní také poskytnout doporučení pro řešení, technické a provozní školení a pomoci s realizací a spuštěním systému.  Kromě toho vám náš vyškolený tým pomůže při kontrole, údržbě a modernizaci existujícího systému injektáže vápna.
 

PROBLÉM

Zlepšení bezpečnosti a pracovního prostředí pracovníků v kterékoliv ocelárně spolu s optimalizací nákladů a zabezpečení charakteristik světové úrovně pro účastníky je maximálně důležité.  Pokud bereme do úvahy komplexnost ocelárenského procesu, každá změna jednotlivých kroků představuje cestu k dosažení požadovaných výsledků. 

Zpěněná struska a její přínosy nejsou pro výrobce oceli neznámé. Zpěněná struska zvyšuje tepelnou účinnost, snižuje dobu tavení a také spotřebu energie, elektrod a žáromateriálu. Pro výrobu dobře zpěněné strusky se vyžaduje správné vyvážení všech složek strusky při správné teplotě. V elektrických obloukových pecích je velkou výzvou udržet nebo zvýšit intenzitu zpěnění strusky, zachování kvality tekuté oceli a udržení nízké úrovně emisí.

Injektáž vápna přes boční stěnu je navržená za účelem řízení načasování a přívodu vápna a za účelem dosažení zpěněné strusky. Přidávání vápna pomocí konvenčních zavážecích nádob, dopravníků atd. napomáhá při vyvážení složek ve správném čase a při správné teplotě.

lime injection_1

ŘEŠENÍ

Injektáž vápna je dobře zavedený postup, který se využívá ve většině moderních EAF. Technologie injektáže vápna zabezpečuje prostředí uzavřeného obvodu, což pomáhá při zajištění lepšího a bezpečnějšího pracovního prostředí, řízení procesu, které pomáhá dosáhnout konzistentní zpěnění a zároveň přináší přímé úspory vápna (10 %) a nepřímé úspory spotřebního materiálu.  

Souvislý proud injektáže vápna, obalený kyslíkem, pomáhá nasměrování vápna do rozhraní strusky a kovu, čímž se minimalizuje možnost ztráty vápna přes systémy odprášení. Tento proud umožňuje skoro 100% využití injektovaného vápna v porovnání s 80% při tradičním přidávání pomocí nádob nebo dopravníků, využívajících pátý otvor. Moderní systémy injektáže vápna jsou schopné vstřikovat materiál v regulované době, proto se vápno vstřikuje, jen když je potřebné, čímž se zajišťuje zpěnění strusky během poslední části fáze přehřátí tekuté oceli, když zpěněná struska obvykle zpěnění ztrácí. Toto řízení umožňuje další úspory vápna nebo dolomitického vápna, což pomáhá snižování objemů strusky a snižování zatížení systémů odprášení prachem.

Injektáž vápna přináší významné přínosy v oblasti nákladů kvůli snížení spotřeby vápna a přínosy pro proces (dosažená konzistentnost zpěnění), včetně také zlepšení výtěžnosti kovu, snížení potřebného výkonu tavení, snížené spotřeby elektrod a úspory žáromateriálu.

lime injection_2

ODBORNOST

Společnost Carmeuse je globálním lídrem v poskytování produktů a řešení, souvisejících s vápnem, které jsou speciálně upravené podle individuálních potřeb použití v ocelárenském průmyslu. Společnost Carmeuse má v této oblasti unikátní postavení díky rozsáhlému seznamu referencí a funkčnímu pilotnímu systému injektáže vápna, který umožňuje testování a porovnávání aktuálních nebo potenciálních materiálů injektáže vápna v různých konfiguracích, aby bylo možné napodobit aktuální nebo potenciální systémy injektáže vápna do EAF.

K dispozici jsou inženýři a zkušení technici, kteří provedou diagnostiku problémových oblastí přímo na místě, poskytnou doporučené řešení a pomohou při realizaci a spouštění systému. Náš vyškolený tým vám pomůže při kontrole, údržbě a modernizaci existujícího systému injektáže vápna.
 

lime injection_3
eaf

Společnost Carmeuse má dobré vztahy s předním dodavatelem technologie na injektáž vápna, díky čemuž umíme dodat spolehlivý systém injektáže a produkty, zajišťující požadované průtoky při plné kontrole díky struskovým modelům.  Společnost Carmeuse má zájem podporovat investice do injektáže vápna, aby se zajistilo dlouhodobé partnerství se zákazníky.

Kontaktujte nás

Možná vás zajímá