Klíčové aspekty

Při výběru správného produktu pro váš proces výroby železa je potřebné brát do úvahy několik podmínek:

  • Chemické složení železné rudy 
  • Velikost vápence
     

Přínosy pro vás

  • Optimální chemické složení a čistota.
  • Vhodná velikost.
  • Vysoké specifické úrovně uhličitanu vápenatého, uhličitanu hořečnatého nebo obou.
  • Nízké úrovně zbytků, včetně silikátů, jílu a organických látek.