Toate informațiile incluse pe acest site sunt furnizate "așa cum sunt", fără niciun fel de garanție. Carmeuse nu oferă nicio garanție, expresă, implicită sau statutară, cu privire la acest site sau la orice informație conținută în acesta.

Singurul și exclusivul remediu al oricărui utilizator pentru orice reclamație cu privire la acest site, indiferent dacă o astfel de reclamație se bazează pe garanție, contract, neglijență, răspundere strictă sau orice altă teorie, se limitează la întreruperea utilizării site-ului. În nici un caz Carmeuse nu va fi răspunzătoare pentru orice daune accidentale, indirecte, punitive sau speciale, inclusiv, fără a se limita la acestea, orice daune pentru pierderi de profit, date, utilizare sau bunăvoință, ca urmare a utilizării sau incapacității de a utiliza acest site sau informațiile conținute în acesta.

Informațiile tehnice, comparațiile, recomandările, analizele de costuri, concluziile și alte opinii exprimate și conținute în paginile acestui site și/sau în documentele descărcabile de pe acest site sunt considerate a fi exacte și fiabile. Cu toate acestea, Carmeuse nu oferă nicio garanție, expresă, implicită sau legală, cu privire la aceste informații tehnice, comparații, recomandări, analize de costuri, concluzii și alte opinii și nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele suferite prin utilizarea sau adoptarea acestor informații. Informațiile istorice nu sunt neapărat un indicator al rezultatelor viitoare. Acuratețea oricărei concluzii din prezentul document se bazează pe acuratețea informațiilor de bază furnizate. Toate sfaturile furnizate în prezentul document sunt generalizate și este posibil să nu fie adecvate pentru circumstanțele particulare ale unui utilizator.

În ceea ce privește orice material postat pe site-urile legate de acest site, Carmeuse nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice material postat pe aceste site-uri. Documentele și graficele conținute în acest document pot include inexactități tehnice, erori tipografice și/sau informații neactualizate. Utilizarea acestor documente și grafice se face pe riscul propriu al utilizatorului. Carmeuse nu revizuiește în mod regulat materialele postate pe site-urile legate și nu aprobă niciun material care apare pe site-urile legate. Orice decizie a utilizatorului de a vizualiza site-urile legate este pe riscul propriu al utilizatorului.