Soluri poluate

În Europa sunt tratate volume mari de nămoluri industriale și soluri contaminate. În conformitate cu conceptul de economie circulară, nămolul industrial poate fi reutilizat în industrie, construcții și reabilitare sau recuperat ca și combustibil. Toate poluarile, indiferent de tipul și originea lor, necesită tratament pentru a controla impactul lor negativ asupra mediului. Carmeuse oferă gama de produse StabiCalco® pentru tratarea și stabilizarea completă a solurilor poluate.

Imagine
Polluted_soil

Caracteristici detaliate:

Neutralizare:

 • Gama de produse StabiCalco® cu o valoare a pH-ului de 12,6 are o valoare de neutralizare ridicată care permite creșterea pH-ului fără a utiliza substanțe chimice corozive și periculoase.

Blenduri dedicate aplicatiei:

 • În cazuri speciale, lianții dedicati cu conținut de var combină efectele de mai sus cu reacția sporită de cimentare a adaosurilor hidraulice. Rezultatul este reprezentat de produse finale stabile și durabile oriunde este necesar.

Efecte de coagulare:

 • Produsele StabiCalco® favorizează coagularea compușilor de argilă, facilitând astfel tratarea.

Imobilizare și stabilizare:

 • Pentru majoritatea sedimentelor, lianții personalizați combină efectele de mai sus cu reacția cimentată sporită a aditivilor hidraulici. Acest efect sinergic are ca rezultat produse finale stabile și durabile acolo unde este necesar.

 

Beneficii detaliate:

Siguranță îmbunătățită:

 • Neutralizarea mai sigură a solurilor acide cu un StabiCalco® S și M care este considerat ca fiind un produs non-ADR și necoroziv pentru piele.

Manipulare îmbunătățită:

 • Uscare (datorită reacțiilor exoterme).
 • Deshidratare suplimentară și transformare fizică datorită reacției cu mineralele de argilă din sol, care eliberează apa legată fizic; acest lucru le schimbă caracterul în nisipos sau granular.

Imobilizarea contaminanților și blocarea levigării:

 • Reducerea solubilității majorității contaminanților din solurile poluate (în special a metalelor grele, a fluorurilor și a sulfului) datorită pH-ului alcalin și adaosului de calciu, care împiedică leșierea lor în mediu.

Reducerea TCO:

 • Datorită diverselor caracteristici ale gamei de produse StabiCalco®, se poate obține o reducere a numărului de etape de tratare și/sau a tratamentului in situ, ceea ce duce la o reducere a costurilor totale de tratare.
 • Fără limite de disponibilitate și produs la nivel local.

Durabilitate:

 • Potențială reutilizare a "nămolurilor".
 • În unele cazuri, este posibilă tratarea in situ.