Soluții de amendare ale solului

Solul este cea mai importantă bogăție a noastră. Avem nevoie de un sol sănătos, optim, fără blocaje de elemente nutritive, cu proprietăți fizice, chimice și biologice perfecte, care să lucreze în sprijinul nostru pentru a obține producții excelente pe unitatea de suprafață. Pentru toți fermierii, o producție superioară, de înaltă calitate, la costuri acceptabile, este idealul spre care tind.

Imagine
Soil_amendament_hands

Pentru a beneficia de toate părțile pozitive ale unui sol sănătos (adică optim pentru plantele de cultură și pentru organismele vii din el) și pentru ca solul să lucreze pentru noi în vederea atingerii obiectivului suprem (producții maxime din punct de vedere cantitativ și calitativ, cu cheltuieli reduse), solul nostru trebuie să aibă un pH constant, neutru.

Fermierii se străduiesc să își atingă obiectivele de cultivare a culturilor, din cauza acidității naturale și artificiale a solului, a alcalinității, a lipsei de calciu și a solurilor compactate, neerodate și cu capacitate hidrică redusă, întâlnite în majoritatea regiunilor. Pentru a face față acestei provocări și pentru a obține randamente acceptabile, agricultorii pot utiliza uneori cantități excesive de îngrășăminte NPK (azot, fosfor și potasiu). Acest lucru duce treptat la creșterea acidificării solului, cu un impact negativ asupra performanțelor agricole. Pentru a face față tuturor acestor provocări, am dezvoltat TerraCalco®.