Culturi piscicole

Acidificarea bazinelor piscicole este o problemă critică în domeniul pescuitului și al producției de pește, deoarece poate avea efecte dăunătoare asupra ecosistemelor acvatice și a sănătății peștilor. Ea apare în principal din cauza acumulării de substanțe acide în corpurile de apă, ceea ce duce la scăderea nivelului pH-ului. Aciditatea apei poate proveni din diverse surse, inclusiv scurgerile agricole, evacuările industriale și depunerile atmosferice, și reprezintă o provocare cu multiple fațete. Pentru a menține iazurile în stare bună, se practică răspândirea diferitelor produse pe bază de var. Lanțurile trofice din apele dulci sunt compuse din mai multe tipuri de organisme și toate sunt foarte importante.

Imagine
Fishpond_fish