(Termo)Centrala electrică

Energia este și devine și mai esențială pentru civilizația noastră, deoarece electrificarea este tendința actuală. Evoluțiile tehnice recente au făcut posibilă creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă, cum ar fi energia eoliană și solară, limitând principalul dezavantaj al acestora la intermitența lor. Lipsa unei capacități de stocare suficiente înseamnă că combustibilii fosili și sursele nucleare reprezintă încă o parte obligatorie a tabloului energetic pentru a menține stabilitatea rețelei și accesibilitatea energiei electrice în anumite regiuni. Gama de produse CleanCalco® și echipa de asistență tehnică permit atingerea cerințelor legale necesare cu un impact economic cât mai redus posibil.

Imagine
Power_plant_2