Apă de proces

Apa este o resursă esențială pentru aproape toate tipurile de industrie. Aceste așa-numite ape de proces sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații, de la apa utilizata in cadrul proceselor de reacție, la apa de răcire, apa din cazane, ape de spalare, etc. Apele de proces, care sunt adesea derivate din apele de suprafață sau din apele uzate reciclate, trebuie tratate în conformitate cu specificațiile cerute pentru a permite un proces de producție bun și stabil. Gama de produse AquaCalco® permite realizarea cerințelor specifice într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, datorită diferitelor caracteristici ale produselor.

Imagine
Process_water

Caracteristici mai detaliate:

Controlul durității:

 • Datorită proprietăților de creștere a pH-ului și a sursei de calciu, se obține o decarbonatare sau remineralizare adecvată a apei.

controlul pH-ului:

 • Gama de produse AquaCalco® (Q, S, M) cu o valoare a pH-ului de 12,6 are o valoare de neutralizare ridicată, ceea ce permite o creștere adecvată și corectă a pH-ului.
 • AquaCalco® LS acționează ca un tampon natural, deoarece reacționează lent cu apa acidă și o neutralizează până la un pH de aproximativ 7, în timp ce mineralizează apa cu calciu și/sau magneziu.

Precipitarea poluanților anorganici:

 • Datorită creșterii valorii pH-ului, metalele grele pot fi îndepărtate eficient din apele reziduale.
 • Datorită conținutului de calciu din gama AquaCalco®, poluanții precum sulfații, fosfații și fluorurile sunt precipitați sub formă de săruri de calciu puțin solubile.

Reducerea DCO prin coagulare:

 • Produsele AquaCalco® favorizează coagularea/flocularea materiei organice insolubile din apă. Prin eliminarea acestor componente organice sub formă de nămol, se poate observa o reducere semnificativă a DCO (cererea chimică de oxigen).

Disponibilitate:

 • Cele mai multe dintre produsele AquaCalco® sunt produse la nivel local.

 

Beneficii mai în detaliu:

Reciclarea subproduselor de dedurizare:

 • Procesul de decarbonizare cu produsele AquaCalco® formează un nămol calcaros care poate fi valorificat, de exemplu, în procesele agricole.

Sigur și ușor de manevrat:

 • AquaCalco® S și M sunt considerate produse non-ADR și necorozive pentru piele.

Neutralizare unică a pH-ului:

 • Înlocuirea unu la unu a sodei caustice.

Reducerea TCO:

 • AquaCalco® este mai eficient din punct de vedere al costurilor decât alți agenți de neutralizare care cresc pH-ul.
 • AquaCalco® îmbunătățește coagularea, reducând în același timp nevoia de alți reactivi chimici în tratarea fizico-chimică a apei.
 • Reducerea uzurii și a necesităților de curățare datorită controlului durității.
 • Nu există limitări de disponibilitate și este produs la nivel local.