Informații preliminare

În cazul epurării uscate a gazelor de ardere, viteza de reacție este determinată, de exemplu, de probabilitatea de contact între site-urile active ale particulelor de var hidratat și moleculele de poluant. Este posibil să se mărească probabilitatea de reacție prin creșterea numărului de situsuri active de pe particulele de var hidratat. Astfel, pentru un timp de reacție dat (impus de instalația de epurare a gazelor de ardere), eficiența captării poluanților poate fi îmbunătățită. Creșterea suprafeței specifice și a porozității particulelor de var hidratat este o tehnică documentată pentru a atinge acest obiectiv.

CleanCalco® HPV este produsul nostru de var hidratat proiectat pentru tratarea uscată a gazelor de ardere. Este o pulbere uscată, albă și gata de utilizare. Suprafața specifică (BET) a acestui hidrat este crescută peste 40 m²/g, iar volumul poros ajunge la 0,2 cm³/g. Această suprafață specifică crescută și porozitatea ridicată oferă o suprafață de contact mai mare cu poluantul, rezultând cea mai mare eficiență disponibilă pe piață asupra principalelor componente acide din mediu (SOX, HCl, HF). Această performanță îmbunătățită conduce la un necesar redus de reactivi, reducând impactul asupra mediului (emisii de CO2...)

Beneficii

  • Dozaj redus în comparație cu varul hidratat de înaltă calitate, pentru a atinge aceeași eficiență: acest lucru duce la un cost de tratare mai mic și la un impact mai redus asupra mediului (reducere de până la 50% a emisiilor de CO2).
  • Disponibilitate garantată.
  • Consistență garantată.
  • Asistență pentru clienți pentru probleme tehnice sau logistice.
  • Calitate premium.
  • Proprietate de fluiditate îmbunătățită pentru a crește ușurința de utilizare.
  • Economii la întreținere.
  • Fiabilitate sporită a unității FGC.