Provocarea

Calitatea, granulația, cantitatea și metoda   practica adăugării varului în cadrul procesului de aglomerare sunt cruciale pentru patru aspecte ale acestei instalații: randamentul produsului sinterizat aglomerat, productivitatea, coeficientul consumul de combustibil și amprenta asupra mediului.


Care sunt cele mai bune metode a obținere a unei amprente scăzute asupra mediului, de a îmbunătăți productivitatea produsului sinterizat aglomerat și de a reduce consumul de energie?


Care este impactul calității produsului sinterizat aglomerat asupra costului total și al operațiunilor din aval fluxul primar?
 

Soluția

  • Varul arscalcinat, comparativ cu calcaru, îmbunătățește transferul de căldură din stratul de aglomerat.
  • Cantitatea, tipul și calitatea fluxurilor au un rol semnificativ în realizarea calității produsului aglomerat, care poate duce la consum de energie îmbunătățit și la emisii mai mici ale instalației de aglomerare.
  • Folosirea aglomeratului în locul minereului bulgări și a peletelor contribuie la reducerea coeficientuluiconsumului de combustibil aferent furnalului și a emisiilor de CO2.
  • Prin adăugarea aglomeratului în încărcătura furnalelor se îmbunătățește permeabilitatea, temperatura de topire și de asemenea reductibilitatea.
  • Rezistența mecanică a aglomeratului joacă un rol important în stabilirea consumului de PCI în furnale.

Other Fier si Otel applications

View all of them
header_iron_steel
Desulfurizarea Metalelor Fierbinți
laddle_furnance
Rafinarea Oțelului