Provocarea

Din cauza necesității crescute pentru produsele din oțel de calitate ridicată, există o cerere pentru niveluri mai mici de impurități (precum fosforul și sulful) în procesul de fabricare a oțelului. Injectarea de var în convertorul BOF contribuie la atingerea acestor cerințe stringente. Carmeuse și partenerii săi în tehnologie au dezvoltat injectarea cu var în convertizor. Acest lucru contribuie la îmbunătățirea defosforării, generând un impact pozitiv semnificativ asupra purității oțelului, precum și costuri scăzute.

Cum pot fi reduse insuflările suplimentare cauzate de fosfor în convertizor?

Cum poate fi îmbunătățită defosforarea pentru a produce oțeluri mai curate?
 

Soluția

  • Optimizarea administrării fondanților în baia metalică

  • Reducerea conținutului de fosfor prin optimizarea mediului oxidant în cuptor, rezultând astfel oțel de calitate ridicată.

  • Injectarea la momentul optim a varului oferă o alternativă la practicile tradiționale de adăugare a varului sub formă de bulgări, care a fost mereu dificil de controlat.

Deși s-au obținut rezultate semnificative prin injectarea varului în convertizor, Carmeuse și partenerii strategici caută în permanență modalități de dezvoltare a acestei tehnologii pentru eficiență optimă. Aceste dezvoltări includ:

  • Beneficii metalurgice datorită ratei îmbunătățite de dizolvare a varului, zgură de consistență superioară și defosforare îmbunătățită.

  • Beneficiile procesului includ debordări și împroșcări reduse; eliminarea insuflărilor suplimentare cauzate de fosfor; utilizare 100% a varului injectat; și posibilă îmbunătățire a duratei de viață a zidăriei refractare.

  • Beneficiile asupra mediului și securității în muncă datorită condițiilor de lucru mai curate.
     

Other Fier si Otel applications

View all of them
header_iron_steel
Desulfurizarea Metalelor Fierbinți
iron ore
Pregătirea Minereului De Fier