Provocarea

În industria hârtiei și celulozei, varul este folosit în special în cadrul procesului de fierbere sulfat. Aici, varul este folosit la causticizare - recuperarea hidroxidului de sodiu prin reacția varului stins Ca(OH)2 și a carbonatului de azot Na2CO3. Această reacție generează hidroxid de sodiu (NaOH) care este reutilizat în procesul de obținere a celulozei și a carbonatului de calciu (CaCO3.). Acest  carbonat de calciu (ca un nămol) poate fi calcinat în cuptoarele locale de ardere a varului, pentru a genera var ars care apoi este stins și reutilizat în caustificare.

Varul ars proaspăt (în jur de 250kg/T celuloză) trebuie adăugat regulat în acest proces, pentru a menține concentrația impurităților în limite acceptabile.

În fabricile de celuloză și hârtie, varul poate fi folosit pentru multe alte scopuri. Acestea includ tratarea apei, neutralizarea pH-ului și tratarea gazelor de ardere, și așa mai departe.

Reactivitatea varului și a conținutului de CaO trebuie să fie cea mai bună posibilă pentru a facilita un proces lin de stingere a varului și cel mai bun randament în recuperarea hidroxidului de sodiu.

Soluția

Carmeuse furnizează var de cea mai bună calitate pentru această aplicație.