Introduction

Klíčové aspekty

ViaCalco® se používá na sušení půdy a její úpravu a stabilizaci v závislosti na konkrétních požadavcích projektanta, geotechnika nebo projektového manažera. Po ošetření se půda může stát součástí nové stavby. Tím se eliminuje potřeba vysokých nákladů na skládkování a také potřeba nákupu nových primárních surovin, jako například kameniva.

Vápno je dobře známé jako prostředek na ošetření půdy v případě silničních staveb a při stavebních pracích, protože neutralizuje možnost bobtnání půdy s obsahem jílu. Dokáže také změnit půdy s nízkými charakteristikami na pevné a trvanlivé materiály náspů silnic.

Pro zemní práce nabízíme široký sortiment na míru šitých vápenných pojiv pro půdu s vyšším obsahem jílu a písku. Tato pojiva, známá jako ViaCalco®, jsou upravená pro několik typů jemné půdy, se kterou se mohou zhotovitelé setkat na staveništích.
 

Přínosy pro vás

V případě řešení, která jsou v souladu se Zelenými veřejnými zakázkami EU, je ošetření půdy nejlepším řešením pro recyklaci půdy při výstavbě cest. Investoři a projektanti se mohou rozhodnout pro ošetření půdy in situ, když se všechny zúčastněné strany seznámí s jeho technickými, nákladovými a environmentálními výhodami.

ViaCalco® nabízí optimalizaci obsahu pojiva. Produkt ViaCalco® je takto nejekonomičtějším a environmentálně nejšetrnějším řešením pro zemní práce a pro stavbu cest, dálnic, železnic, letišť, průmyslových parků, hrází atd. 

 

Variace tohoto produktu

Viacalco 90
Produkt |

VIACALCO® 90

ViaCalco® 90 je nehašené vápno, definované podle EN 459-1 jako CL90-Q, s celkovým obsahem CaO+MgO vyšším než 90 %.

Read more
viacalco 70
Produkt |

VIACALCO® C70

ViaCalco® C70 je hydraulické silničářské pojivo s vysokým obsahem vápna a celkovým obsahem CaO+MgO vyšším než 70 %.

Read more
viacalco 50
Produkt |

VIACALCO® C50

ViaCalco® C50 je hydraulické silničářské pojivo se středním obsahem vápna a celkovým obsahem CaO+MgO vyšším než 50 %.

Read more
viacalco 30
Produkt |

VIACALCO® C30

ViaCalco® C30 je hydraulické silničářské pojivo s celkovým obsahem CaO+MgO vyšším než 30 %.

Read more
viacalco 30
Produkt |

VIACALCO® F

ViaCalco® F je hydraulické silničářské pojivo s celkovým obsahem CaO+MgO vyšším než 30 %.

Read more