Klíčové aspekty

Hašené vápno se už dlouhá staletí používá jako primární přísada do zdicích malt a stále se používá v historických i moderních projektech. Malty, vyrobené z vápna a cementu, vykazují vynikající zpracovatelnost a také přiměřenou pevnost v tlaku spolu s vysokou pevností v ohybu, nízkou propustností vody a vynikající pevností spojení.

Hašené vápno je hlavní složkou omítek a stěrek, protože zvyšuje pevnost, životnost a zpracovatelnost těchto povrchových úprav.

Decorcal® je směsí Mekal® a mušlí. Používá se na fasádní malty na napodobení starých malt, používaných v minulosti a většinou se kombinuje s tradičními hliněnými cihlami.

Přínosy pro vás

Různé studie porovnávaly vlastnosti cementovápenných malt se zdicími cementovými maltami. Cementovápenné malty vykazovaly vyšší přilnavost a pevnost ve střihu a menší prosakování vody.  Decorcal® je jedinečný díky své kombinaci mušlí ve směsi, čímž se zajišťuje starší vzhled pro nově postavené budovy nebo renovované staré farmy nebo domy.