Klíčové aspekty

Calcitec® se používá v asfaltových směsích jako běžný výplňový materiál. Přítomnost iontů vápníku na povrchu vede k dobré přilnavosti bitumenu k tomuto jemnému výplňovému materiálu, což vede k nižší míře jeho odlupování a menší citlivosti na vlhkost.

Přínosy pro vás

Calcitec® ve směsi zvýší trvanlivost litého asfaltu a asfaltového betonu.