Szemelőtt tartjuk igényeit

A kotrás kulcsfontosságú a kikötők és a vízi hajózhatóság szempontjából, valamint a víz- és árvízkezelés szempontjából. A körkörös gazdaság koncepcióját szem előtt tartva a kotrott anyag többféle módon is felhasználható. A szennyezett üledékek, bár csekély mennyiségben fordul elő, csak speciális kezelés után használhatók újra. A kezelt üledékek a végfelhasználás előtt szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük. A mész- és a mészalapú kötőanyagok kiválóan alkalmasak az újrahasznosításra szánt kotrott üledék megszilárdítására és stabilizálására.

Az újrahasznosítás előtt az üledéknek meg kell felelnie az adott alkalmazás alapvető műszaki paramétereinek. Az újrahasznosítás végleges típusától függően az üledéknek meg kell felelnie a tenger, a belvíz, a hulladék és a talajvédelem területével kapcsolatos összetett jogszabályoknak. 

Az üledéket nem lehet iszap formájában újrahasznosítani, hanem, a jellemző talaj-állag elérése érdekében, minden esetben vízteleníteni kell. Szennyezettség esetén különleges kezelést kell elvégezni a kotrott üledékek káros hatásainak kiküszöbölése érdekében. Ez esetben a stabilizációs folyamatokat valamennyi szennyező anyag folyamatos szabályzására használják.

Megoldásaink

A mész szelektíven lép reakcióba a kotrott anyag egyes részeivel és a következő hatásokat fejti ki:

  • derítés vas- vagy alumíniumsókkal együtt; ezért széles körben alkalmazzák az üledék víztelenítésének első kezelési szakaszában.
  • Szárítás és megszilárdítás az alkalmazott égetett mész exoterm hidratációjának köszönhetően.
  • További víztelenítés az üledékekben lévő agyagásványokkal történő reakciónak köszönhetően, felszabadítja a fizikailag megkötött vizet: ez az iszapot homokossá vagy szemcsés jellegűvé változtatja.
  • A kotróiszapban lévő szennyező anyagok többsége oldhatóságának csökkentése a (főleg nehézfémek) a mész lúgos pH-jának köszönhetően, és megakadályozva a szennyező anyagok környezetbe történő kiszivárgását.
  • Az üledék stabilizálása során a mész és az agyag ásványi anyagai között létrejövő pozzolán reakciónak köszönhetően szilárd alacsony áteresztőképességű mátrix alakul ki, amely ugyancsak megakadályozza, hogy kioldódott szennyeződés jusson ki a környezetbe.

A legtöbb üledéknél az egyedi igények szerint kialakított mésztartalmú kötőanyagok ötvözik a fenti hatásokat a hidraulikus adalék-keverékek fokozott cementáló reakciójával. Ez a többszörös együttes hatás stabil és tartós végterméket eredményez, ahol erre van szükség.

A kotráskor keletkező iszapok és üledékek komplex kezelésére, megszilárdítására és stabilizálására a Carmeuse a STABICALCO® termékcsaládot kínálja.

Egyéb Környezetvédelem alkalmazások

Mindegyik megtekintése
FGC industrial app
Ipari alkalmazások
industrial_sludge
Ipari iszap és szennyezett talaj kezelése