Key Considerations

ViaCalco tasarımcının, jeoteknik mühendisin veya proje müdürünün özel gereksinimlerine bağlı olarak toprak kurutma, toprak modifikasyonu ve toprak stabilizasyonu için kullanılır. Arıtıldığında yeni bir yapının parçası hâline gelebilir. Bu, yüksek arazi doldurma maliyetlerini ve agrega olarak yeni ana ham maddelerin satın alınmasını önler.

Kireç, killi toprakların şişme etkilerini nötralize ettiğinden kara yolu yapımı ve inşaat çalışmalarında toprak arıtma ürünü olarak bilinmektedir. Aynı zamanda zayıf toprakları sağlam ve uzun ömürlü kara yolu dolgu malzemelerine dönüştürebilir.

Hafriyat işlerinde daha alüvyonlu ve daha kumlu topraklar için özel olarak hazırlanmış kireç harçlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. ViaCalco® olarak bilinen bu harçlar yüklenicilerin şantiyede karşılaşabileceği pek çok farklı toprak türüne göre uyarlanır.


ViaCalco dizayn mühendisinin, jeoteknik mühendisin veya proje müdürünün özel gereksinimlerine bağlı olarak zemin kurutma, zemin modifikasyonu ve zemin stabilizasyonu için kullanılır. İyileştirmeden sonra zemin yeni bir yapının parçası haline gelebilir. Bu sayede, yüksek dolgu maliyeti ve agrega gibi dışarıdan malzeme satın alınmasını önler.

Kirecin yol yapımı ve inşaat çalışmalarında killi zeminlerin şişme özelliğini nötralize eden zemin iyileştirme bağlayıcısı olduğu çok iyi bilinmektedir. Aynı zamanda zayıf zeminleri sağlam ve uzun ömürlü kara yolu dolgu malzemelerine dönüştürebilir.

Siltli ve kumlu zeminler için hidrolik kireç uygulama çözümlerimizi sunuyoruz. ViaCalco® olarak bilinen ürünlerimiz şantiyenizde karşılaşabileceğiniz pek çok farklı zemin türüne göre uyarlanabilir.

Your Benefits

Toprak arıtma, kara yolu yapımı için AB Yeşil Satın Alım çözümleri uyarınca toprak geri dönüşümünde Sınıfının En İyisi olarak bilinmektedir.  Yatırımcılar ve tasarımcılar tüm paydaşlar bunun teknik, maliyet tasarrufu ve çevresel faydalarını tam olarak anladığında yerinde toprak arıtmayı seçebilir.

ViaCalco harç içeriği optimizasyonu sunmaktadır. ViaCalco bu nedenle hafriyat işlerini için ve kara yolu, otoyol, demir yolu, havaalanı, endüstriyel parklar ve bentlerin inşasında en ekonomik ve çevre dostu çözümdür. 

Zemin iyileştirme, yol inşaatları için “EU Green Public Procurement” a göre sınıfının en iyi zemin geri kazanım çözümü olarak bilinir. Tüm ilgili taraflar teknik, ekonomik ve çevresel faydalarını tam olarak anladığında zemin iyileştirmeyi seçebilirler.

ViaCalco kullanılacacak bağlayıcı miktarının optimizasyonunu sunmaktadır. ViaCalco bu nedenle hafriyat işleri için ve kara yolu, otoyol, demir yolu, havaalanı, endüstriyel parklar ve seddelerin inşasında en ekonomik ve çevre dostu çözümdür.