Çelik yapımı, cürufun bileşimine ve doğasına son derece bağımlıdır. Demir ve çelik üretim prosesinde cüruftaki değersiz minerallerin çoğu, doğal formunda veya kalsine edilmiş kireç taşı/dolomitik kireç eklenerek giderilebilir.

Carmeuse’ta mevcut cüruf yapımı uygulamanızı analiz etmek için sizinle, müşterilerimizle yakın ilişki içinde çalışırız. Hedef cüruf bileşimlerini tanımlar, doğru eritkenleri belirleyerek öneride bulunur ve proses değişikliklerini uygulamanıza yardımcı oluruz. Amacımız en yüksek kalitede çelik üreterek kârlılığınızı artırmanıza yardımcı olmaktır.

Bu analizler kapsamında Carmeuse demir cevheri, kömür veya hurda da dahil olmak üzere ham maddelerin (tipik) durumunu yönetmenize yardımcı olur. İstenmeyen artıklar arasında silika, alümina (Al2O3), kükürt (S) ve fosfor (P) vb. gibi değersiz mineraller yer almaktadır.

 

You might be interested in