Key Considerations

Kireç sütü, yaygın olarak kullanılan (yarı) ıslak prosesler için bir reaksiyon maddesi görevi görür. Kirletici temizleme verimliliğini etkileyen diğer bir faktör, reaksiyon maddesinin kalitesidir. Yerinde üretim hedeflenen kireç sütü özelliklerini elde etmek ve bu özelliklerde kararlılık sağlamak için sönmemiş kireçle ekzotermik reaksiyonun hassas şekilde kontrol edilmesini gerektirdiğinden zorlu olabilir. Sönmüş kireçten başlayarak bir asıltı oluşturmak için alternatif ve daha kolay bir çözümdür. Bu kurulumda kireç sütünün özellikleri kimyasal reaksiyon olmadığından temin edilen sönmüş kirecin özelliklerine göre belirlenir.

CleanCalco® SD, asıltı için geliştirdiğimiz sönmüş kireçtir. Bu kuru, beyaz ve kullanıma hazır toz, kire sütü hazırlamak için asıltıya kolayca ilave edilebilir. Sahip olduğu özellikler yüksek Ca(OH)2 içeriğine ve homojen parçacık boyutu dağılımına sahip reaktif bir kireç sütü üretilmesini sağlar. Bu ekstra ince toz aynı zamanda küçük parçacık boyutu ve küçük dağılım gerektiğinde kuru proseslerde de kullanılabilir.
 

Your Benefits

Temel faydaları:

  • Garantili elverişlilik.
  • Garantili kararlılık.
  • Teknik veya lojistik konularda müşteri desteği.
  • Birinci sınıf kalite.
  • Kullanım kolaylığı.
  • Bakım maliyetinden tasarruf.
  • Daha yüksek FGC (Baca Gazı Şartlandırma) ünitesi güvenilirliği.