Key Considerations

Sıcaklık gibi bazı proses koşulları kuru baca gazı temizleme proseslerinin özgül reaksiyon maddesi tüketimini artırır. Bu daha yüksek tüketimler daha fazla yan ürün, daha fazla reaksiyona girmemiş reaksiyon maddesi atığı oluşturur ve uyumluluk maliyetini önemli oranda artırır. Kalsiyum reaksiyon maddesinin yüksek sıcaklıklarda püskürtülmesi (900 – 1000°C) sülfür bileşenleri ile reaksiyona yardımcı olur. Ancak bunun gibi bir püskürtme işlemi özellikle kül erime noktasını düşürerek kül davranışını da olumsuz etkileyebilir.

CleanCalco® Depurcal özel olarak geliştirilmiş, magnezyum içeren bir sönmüş kireçtir ve yüksek sıcaklıkta püskürtme için optimize edilmiştir. Bu ürün prosesin ilk evrelerinde ve bir kazanda 900 ile 1000°C arasında püskürtüldüğünde bir mikro yapı ve poroziye oluşturmak için doğrudan termal olarak etkinleştirilir. Bu:

 • SO3, SO2, HF ve bazı HCl’ları doğrudan nötralize etmeye,
 • ekipmanı aşındırıcı asit gazlarına karşı korumaya,
 • magnezyum içeriği sayesinde kül erime noktasını artırmaya ve dolayısıyla kazanın boru aynasının temizliğinin ve termal verimliliğinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

Başlangıçta Atıktan Enerjiye tesislerinde kullanılan (ama ısı ve santral kazanlarında da kullanılan) bu işlem kazanın kendisindeki kirleticileri azaltmada son derece etkilidir. Çıkış kanalından sorbent püskürtme işleminden basit bir FGC perdah adımı olarak faydalanılmasını sağlar.
 

Your Benefits

 • Kazandaki/fırındaki asitlerin (SO2, SO3, HF ve HCl) doğrudan nötralizasyonu.
 • Çıkış yönünde perdahlama için FGC ünitesinde sabit kirletici yükü (pik yük yoktur).
 • Perdahlama adımında optimize ve düşük sorbent tüketimi.
 • PCDD (dioksinler) ve PCDF (furanlar) oluşumunda azalma.
 • Erime noktası değişikliği sayesinde daha gözenekli, daha gevrek kül.
 • Daha temiz kazan/fırın.
 • Kazanda/fırında daha düşük korozyon.
 • İyileştirilmiş kazan verimi.
 • Bakım maliyetinden tasarruf.
 • Daha yüksek FGC (Baca Gazı Şartlandırma) ünitesi güvenilirliği.