Introduction

Key Considerations

AquaCalco® yelpazesi madencilik, cevher işleme ve demir dışı metalürji alanlarındaki tüm yaş prosesler için özel olarak hazırlanmıştır. Bunlar arasında metallerin ekstraksiyonu veya proses akışındaki katışkıların giderilmesi için köpüklü yüzdürme, hidrometalürjik prosesler ve tüm destekleyici kimyasal prosesler yoluyla cevher zenginleştirme yer almaktadır. AquaCalco® ürünleri aynı zamanda metal ekstraksiyonundan ortaya çıkan atık suyu arıtmak ve asit maden drenajını nötralize etmek için de kullanılmaktadır.

Your Benefits

Temel faydaları

  • Her kullanım formunda mevcut – sönmemiş kireç, sönmüş kireç, kireç sütü.
  • Yüksek kimyasal saflık.
  • Farklı tanecik boyutlarında mevcut sönmemiş ve sönmüş kireç
  • %50’ye kadar farklı konsantrasyon derecelerinde mevcut kireç sütü.
  • Her kullanımda istikrarlı kalite.
     

Variation of this product

AQUACALCO® Q ve S

Özel özelliklere sahip AQUACALCO ® Q sönmemiş kireç ve AQUACALCO ® S sönmüş kireç, endüstriyel su arıtma ve asit maden drenajının yanı sıra cevher yüzdürme ve hidrometalürjik prosesler için...

AQUACALCO® QD

AQUACALCO ® QD, Bayer prosesi ile alümina ekstraksiyon performansını optimize etmek için geliştirilmiş özel reaksiyon özellikli sönmemiş kireçtir.

AQUACALCO® M

Carmeuse’un AQUACALCO ® M hazır kireç sütü ürün ailesi, atık su arıtma ve asit maden drenajı nötralizasyonu da dahil madencilik ve metalürjideki küçük ve orta ölçekli uygulama üniteleri için özel bir...