Key Considerations

AQUACALCO yelpazesi madencilik, cevher işleme ve demir dışı metalürji alanlarındaki tüm yaş prosesler için özel olarak hazırlanmıştır. Bunlar arasında metallerin ekstraksiyonu veya proses akışındaki katışkıların giderilmesi için köpüklü yüzdürme, hidrometalürjik prosesler ve tüm destekleyici kimyasal prosesler yoluyla cevher zenginleştirme yer almaktadır. AQUACALCO ürünleri aynı zamanda metal ekstraksiyonundan ortaya çıkan atık suyu arıtmak ve asit maden drenajını nötralize etmek için de kullanılmaktadır.
 

Your Benefits

Özel özelliklere sahip AQUACALCO ® Q sönmemiş kireç ve AQUACALCO ® S sönmüş kireç, endüstriyel su arıtma ve asit maden drenajının yanı sıra cevher yüzdürme ve hidrometalürjik prosesler için sunulmaktadır. Düşük söndürme kalıntısı bırakan yüksek reaktif sönmemiş kireç, modern kireç sütü söndürme üniteleri için en iyi üründür. Düşük aşındırıcı madde içeriğine sahip ince sönmüş kireç, sönmemiş kireç söndürme işlemine alternatif olarak sunulmaktadır.