Understanding Your Market Needs

Pirometalurji, metallerin cevherlerden, konsantrelerden ve geri dönüştürülmüş yan ürünlerden geri kazanımı için yüksek sıcaklık proseslerinin yer aldığı geniş bir ailedir. Ham maddeler yüksek sıcaklıkta oksitlere dönüştürülür veya doğrudan ayrıştırılır. Tipi piromelurji proses örnekleri şunlardır: 

 • Sülfür cevheri konsantrelerinden bakır izabesi.
 • Sülfür cevheri konsantrelerinden yüksek sıcaklık ile nikel geri kazanımı.
 • Waelz prosesinde çelik yapımı yan ürünlerinden çinko ekstraksiyonu.
 • Perrin prosesi ile ferrokrom üretiminde kromit cevheri izabesi.
 • Yüksek sıcaklıkta lityum cevheri (sert kaya) sülfatlama kavurması.

Metaller eriyik evresinde geri kazanılır ve katışkılar giderilir. Cüruf alma yoluyla katışkıları yakalamak için eritkenler (cüruf alma maddeleri) gerekir. Yüksek sıcaklıkta ayrıştırma proseslerinde geri kazanılan metal ve katışkıların yakalanması için pek ok reaksiyon maddesi kullanılır. Pirometalurji proseslerinde kullanılan tüm kimyasallar kararlı ve verimli metal geri kazanımı için yüksek saflıkta ve sabit kalitede olmalıdır.
 

Solutions to Meet Your Needs

Kireç ve kireç taşı, pirometalurjide aşağıdaki gibi pek çok işleve sahiptir:

 • Bakır izabesi ve Waelz inko geri kazanımında cüruf alma prosesinden yararlanma.
 • Kromit cevheri izabesini kolaylaştırma.
 • Lityum cevherlerinin sülfatlama kavurması prosesinde kükürt dioksiti yakalama.
 • Pirometallurji baca gazlarındaki asitli kirleticileri yakalama. 

ÜRÜNLER
Carmeuse, hem ana metal ekstraksiyonu/arıtma hem de metalurji tesislerinde endüstriyel baca gazı arıtma prosesleri olmak üzere her iki pirometalurji prosesi için yüksek kalite kireç ve kireç taşı reaksiyon maddeleri sağlamaktadır.

 • Sönmemiş kireç.
 • Sönmüş kireç.
 • Çekilmiş kireç taşı ve dolomit.
 • Öğütülmüş kireç taşı ve dolomit.

UZMAN DESTEĞİ

 • Kalite ve teslimat.
 • Ürün inovasyonu.
 • Optimizasyon + özel tasarım.

Other DEMİR DIŞI METALLER VE MADENCİLİK applications

View all of them
metal ore rocks
Cevher İşleme
hydrometallurgy
Hidrometalurji