Biyolojik çamur

"Biyokatılar" çeşitli biyolojik çamur türlerinin genel adıdır. Bunlar çoğunlukla belediyelerden, gıda işlemeden ve hayvansal yan ürünlerden kaynaklanan çamurlardır. Atık olarak üretilmelerine rağmen biyokatılar değerli organik maddeler içerir. Bu nedenle, bu malzemelerin büyük bir kısmı Avrupa Döngüsel ekonomi konseptine tam uyumlu olarak tarımda, ormancılıkta ve peyzajda yeniden kullanılmaktadır. Yeniden kullanımdan önce biyokatılar için stabilizasyon ve hijyenizasyon zorunludur. Carmeuse, BioCalco® ürün yelpazesini biyokatı arıtımının ana süreçlerine uyacak ve çoklu kireçleme etkisini en üst düzeye çıkaracak şekilde geliştirmiştir.

Resim
Sludge_1

Daha detaylı faydalar:

Hijyenleştirme:

  • BioCalco® ürünleri biyosit olarak önceden kayıtlıdır ve işlevleri pH'ı en az 2 saat boyunca 12'nin üzerine çıkarmaktır. Bu, insan sağlığına zararlı patojenlerin stabilizasyonunu ve hareketsizleştirilmesini sağlar.
  • BioCalco® Q, pH artışına ek olarak, mevzuata uygun olarak çamuru kısmen pastörize etmek için kullanılabilecek bir sıcaklık artışı sağladığı için ikili bir işleve sahiptir.

Döngüsel ekonomi:

  • BioCalco® serisi, kalsiyum ve magnezyum ilavesinin toprak ıslahı için yüksek katma değere sahip olduğu biyolojik çamurların tarımsal amaçlarla toprak ıslahı olarak yeniden kullanılmasını sağlar.

Biyokatıların daha güvenli ve daha kolay işlenmesi:

  • Biyokatıların daha kolay işlenmesi ve susuzlaştırılması.
  • Patojenlerin stabilizasyonu ve immobilizasyonu.

Koku azaltma:

  • Kokulu maddeleri ayrışmış bir formda tutan yüksek pH sayesinde uzun süreli koku azaltımı.

Kullanılabilirlik:

  • Bulunabilirlik sınırı yoktur ve yerel olarak üretilir.