Understanding Your Market Needs

Fiberglas üretim prosesinde de cam üretimi için kireç taşı kullanılır. Bazı şirketler sadece sönmemiş kireç kullanmayı tercih etmektedir. Fiberglas için başlıca uygulamalardan biri otomotiv ve spor malzemeleri (bisikletler, kayaklar ve hokey sopaları) sektörlerindeki gibi plastik parçaların mekanik olarak güçlendirilmesidir. Güçlendirilmiş plastik paralar örneğin bir otomobilin ağırlığını azaltmak için metal parçaların yerini alabilir.

Fiberglas üreticileri özellikle çözünmemiş parçacıklarla ilgilendiğinden genellikle mikronize kireç veya kireç taşı tercih edilmektedir. Camdaki çözünmemiş bileşen kalıntıları burçta kararsızlık/tıkanmaya neden olacak ve elyaflarda zayıf noktalar oluşturacaktır.

Proses verimliliği için bazı fiberglas üreticiler kireç taşı yerine sönmemiş kireç kullanmayı tercih etmektedir.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse cam/fiberglas üretimi için kireç taşı, sönmemiş kireç veya dolomitik kireç sağlamaktadır.

Sabit kalite, güvenli bir tedarik zinciri ve kontrollü özel kalite kontrolü, granülometri ve saflık ile birlikte.