Understanding Your Market Needs

Camın ana bileşenleri silisli kum, soda külü ve kireç taşıdır. Magnezyum karbonatın cam fırınında ayrışmasını sağlamak için dolomit de kullanılabilir. Banyonun karıştırılmasına yardım eden karbon dioksit salınır. Ortaya çıkan CaO, çoğu camın önemli bir bileşeni olan sodyum/kalsiyum/magnezyum silikat oluşturmak için diğer içerik maddeleriyle reaksiyona girer. CaO, karışımın %5 ila %10’unu oluşturur. Bazı durumlarda kireç taşının yerini tamamen veya kısmen sönmemiş kireç alabilir.

Cam üreticileri ayrıca baca gazı temizliği için sönmüş kireç ürünleri de kullanabilir.

Kimyasal bileşimi, özellikle Si, Na, Ca ve Mg oranı camın özelliklerini ve kalitesini etkiler. Ham maddeler cam için bu elemanları sağlar. Harman bölümünde tüm ham maddeler karıştırılarak hedef cam bileşimine ulaşmak için ilgili miktarlar elde edilir ve prosesin iyi bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. Cam üreticileri için ayrıca kireç ürününün kimyasal bileşiminin bilinmesi ve kararlı olması da çok önemlidir. Kireçteki katışkı, nem ve organik madde vb. miktarı kritiktir. Örneğin demir oksit rengini ve şeffaflığını olumsuz etkilediğinden düz cam için zarar vericidir.

Ham maddelerin parçacık boyutu dağılımları da cam üretim prosesini etkiler. Daha büyük parçacıkların çözünmesi için daha uzun zaman gerekirken toz, gaz kalıntıları oluşturarak fırındaki ısı transferini etkileyebilir.

Solutions to Meet Your Needs

Carmeuse, cam endüstrisi için kararlı ve yüksek kalite kireç taşı, sönmemiş kireç, dolomit ve dolomitik kireç tedarik etmektedir.