Pochopenie vašich potrieb

Aj proces výroby sklenených vlákien využíva vápenec na výrobu skla. Niektoré spoločnosti uprednostňujú využitie len nehaseného vápna. Jedným z hlavných použití sklenených vlákien je mechanické vystuženie plastových dielov, napríklad pri automobilovom a športovom príslušenstve (bicykle, lyže a hokejky). Vystužené plastové diely dokážu nahradiť kovové časti, čím sa napríklad zníži hmotnosť vozidla.

Keďže výrobcovia sklenených vlákien majú najväčší problém s nerozpustenými časticami, vo všeobecnosti sa uprednostňuje mikromleté vápno alebo vápenec. Inklúzia nerozpustných zložiek v skle bude vytvárať nestabilitu a zanášanie a vytvorí vo vláknach oslabené miesta.

Pre zaistenie účinnosti procesu niektorí výrobcovia skleneného vlákna preferujú použitie nehaseného vápna namiesto vápenca.

Riešenia pre vaše potreby

Spoločnosť Carmeuse zabezpečuje výrobu vápenca, nehaseného vápna alebo dolomitického vápna pre výrobu skla a skleneného vlákna.