Riešenia môžu zahŕňať:

  • Nové produkty – vývoj produktov v súlade s tradičnými a modernými trendmi vo výrobe ocele.
  • Nové alebo modifikované procesy – vyhodnotenie a zlepšenie výrobných procesov.
  • Inovatívne riešenia – vďaka 160-ročným skúsenostiam sa priebežne vyhodnocujú a zlepšujú spôsoby pre udržateľnosť sektora.
  • Partnerstvo – nepretržité budovanie a využívanie našich rozsiahlych skúseností, ktoré získal náš technický tím pre oceliarenský priemysel vďaka praktickej interakcii a spolupráci so zákazníkmi.

Mohlo by vás zaujímať