Naša spoločnosť funguje ako tím vďaka pracovníkom v našich prevádzkach a vďaka spolupráci s vami. Cieľom je pomôcť maximalizovať vašu výkonnosť pri dosiahnutí nákladovo efektívnych a environmentálnych riešení.

Spoločnosť Carmeuse poskytuje spoľahlivé a včasné dodávky vďaka:

  • Pevným vzťahov s cestnými, železničnými, riečnymi a námornými prepravcami.
  • Rozsiahlej sieť dopravných terminálov.
  • Rozsiahlemu tímu špecialistov pre zákaznícke služby.

Mohlo by vás zaujímať