Konzistentná kvalita činidiel, ktorá spĺňa požiadavky procesu, je nevyhnutnou podmienkou pre hladkú a bezpečnú prevádzku každej vodárenskej prevádzky alebo čističky vôd. Schopnosť Carmeuse konzistentne spĺňať presné špecifikácie umožňuje našim zákazníkom, aby dôverovali kvalite a spoľahlivosti našich produktov, hlavne vďaka:

  • Našim najvyšším štandardom kontroly kvality počas výroby.
  • Našim plne vybaveným laboratóriám, ktoré zabezpečujú, že spĺňame akúkoľvek špecifikáciu zákazníka.

Rozsiahle rekultivačné procesy si vyžadujú veľké množstvá pojív, ktoré sa musia dodávať podľa časových požiadaviek. Tu je možné náklady kontrolovať a zabezpečiť bezproblémovú prevádzku zvolením najlepšej možnosti dopravy a zabezpečením zodpovedajúceho skladovania činidla priamo na mieste. Spoločnosť Carmeuse poskytuje spoľahlivé a včasné dodávky vďaka:

  • Pevným vzťahov s cestnými, železničnými, riečnymi a námornými prepravcami.
  • Rozsiahlej sieť dopravných terminálov.
  • Rozsiahlemu tímu špecialistov zákazníckej podpory, ktorí zabezpečujú to najlepšie spojenie medzi našimi zákazníkmi a správnym špecialistom Carmeuse.

Mohlo by vás zaujímať