Spoločnosť Carmeuse pokračuje v inovovaní a zabezpečuje významné prínosy pre sektor vápna. Výskumný a vývojový tím spoločnosti Carmeuse sa zameriava na vývoj nových produktov pre čistenie vody a odpadov a tiež na rozširovanie našich poznatkov v týchto odvetviach. Toto zameranie nám umožňuje:

  • Držať krok s požiadavkami našich zákazníkov.
  • Zabezpečovať nové funkcie pre naše produkty, aby sme mohli požiadavky prekračovať.
  • Ponúkať zákazníkom výsledky najnovšieho vývoja tak, aby mohli znižovať svoje celkové náklady vlastníctva.

Mohlo by vás zaujímať