Injektáž paliva je overený postup, ktorý využíva väčšina moderných elektrických oblúkových pecí (EAF). Technológia vstrekovania vápna zabezpečuje prostredie uzavretého okruhu. Medzi jej výhody patria lepšie a bezpečnejšie pracovné prostredie, kontrola procesu ktorá pomáha udržiavať konzistentnú spenenosť s priamymi úsporami vápna, vrátane významných prínosov v oblasti výťažnosti kovu a úspor v spotrebe energie a elektród, ako aj v oblasti žiaromateriálu. Súvislý prúd injektovaného vápna, ktorý je obalený kyslíkom, pomáha smerovať vápno do rozhrania medzi troskou a kovom. Takto sa minimalizujú straty vápna cez systémy odprášenia.

Spoločnosť Carmeuse je globálnym lídrom a špecialistom v poskytovaní produktov a riešení, ktoré sú špeciálne upravené podľa individuálnych potrieb použitia v oceliarenskom priemysle. Máme jedinečnú pozíciu, vďaka rozsiahlemu zoznamu referencií a funkčnému pilotnému systému na injektáž vápna. Tento systém je schopný testovať a porovnávať aktuálne a potenciálne materiály injektáže vápna v rôznych konfiguráciách, čím sa simulujú aktuálne alebo potenciálne systémy injektáže vápna v EAF. 

Naši inžinieri a skúsení technici zabezpečia diagnostiku aktuálnych problémových oblastí priamo na mieste. Sú schopní tiež poskytnúť odporúčania pre riešenia, technické a prevádzkové školenie a pomôcť s realizáciou a spustením systému. Okrem toho vám náš vyškolený tím pomôže pri kontrole, údržbe a modernizácii existujúceho systému injektáže vápna.

VÝZVA

Zlepšenie bezpečnosti a pracovného prostredia pracovníkov v ktorejkoľvek oceliarni spolu s optimalizáciou nákladov a zabezpečenia charakteristík svetovej úrovne pre účastníkov je maximálne dôležité.  Ak berieme do úvahy komplexnosť oceliarenského procesu, každá zmena jednotlivých krokov predstavuje cestu k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. 

Spenená troska a jej prínosy nie sú pre výrobcov ocele neznáme. Spenená troska zvyšuje tepelnú účinnosť, znižuje dobu tavenia a tiež spotrebu energie, elektród a žiaromateriálu. Pre výrobu dobre spenenej trosky sa vyžaduje správne vyváženie všetkých zložiek trosky pri správnej teplote. V elektrických oblúkových peciach je veľkou výzvou udržať alebo zvýšiť intenzitu spenenia trosky, zachovanie kvality tekutej ocele a udržanie nízkej úrovne emisií.

Injektáž vápna cez bočnú stenu je navrhnutá za účelom riadenia načasovania a prívodu vápna a za účelom dosiahnutia spenenej trosky. Pridávanie vápna pomocou konvenčných zavážacích vedier, dopravníkov, atď. nepomáha pri vyvážení zložiek v správnom čase a pri správnej teplote.

lime injection_1

RIEŠENIE

Injektáž vápna je dobre zavedený postup, ktorý sa využíva vo väčšine moderných EAF. Technológia injektáže vápna zabezpečuje prostredie uzavretého obvodu, čo pomáha pri zaistení lepšieho a bezpečnejšieho pracovného prostredia, riadenie procesu, ktoré pomáha dosiahnuť konzistentné spenenie a zároveň prináša priame úspory vápna (10%) a nepriame úspory spotrebného materiálu.  

Súvislý prúd injektáže vápna, obalený kyslíkom, pomáha nasmerovaniu vápna do rozhrania trosky a kovu, čím sa minimalizuje možnosť straty vápna cez systémy odprášenia. Tento prúd umožňuje skoro 100% využitie injektovaného vápna v porovnaní s 80% pri tradičnom pridávaní pomocou vedier alebo dopravníkov, využívajúcich piaty otvor. Moderné systémy injektáže vápna sú schopné vstrekovať materiál v regulovanej dobe, preto sa vápno vstrekuje len keď je potrebné, čím sa zabezpečuje spenenie trosky počas poslednej časti fázy prehriatia tekutej ocele, keď spenená troska zvykne spenenosť strácať. Takéto riadenie umožňuje ďalšie úspory vápna alebo dolomitického vápna, čo pomáha znižovaniu objemov trosky a znižovaniu zaťaženia systémov odprášenia prachom.

Injektáž vápna prináša významné prínosy v oblasti nákladov kvôli zníženiu spotreby vápna a prínosy pre proces (dosiahnutá konzistentnosť spenenia), vrátane tiež zlepšenia výťažnosti kovu, zníženia potrebného výkonu tavenia, zníženej spotreby elektród a úspory žiaromateriálu.

lime injection_2

ODBORNOSŤ

Spoločnosť Carmeuse je globálnym lídrom v poskytovaní produktov a riešení, súvisiacich s vápnom, ktoré sú špeciálne upravené podľa individuálnych potrieb použitia v oceliarenskom priemysle. Spoločnosť Carmeuse má v tejto oblasti unikátne postavenie vďaka rozsiahlemu zoznamu referencií a funkčnému pilotnému systému injektáže vápna, ktorý umožňuje testovanie a porovnávanie aktuálnych alebo potenciálnych materiálov injektáže vápna v rôznych konfiguráciách, aby bolo možné napodobniť aktuálne alebo potenciálne systémy injektáže vápna do EAF.

K dispozícii sú inžinieri a skúsení technici, ktorý vykonajú diagnostiku problémových oblastí priamo na mieste, poskytnú odporúčané riešenia a pomôžu pri realizácii a spúšťaní systému.  Náš vyškolený tím vám pomôže pri kontrole, údržbe a modernizácii existujúceho systému injektáže vápna.

lime injection_3
eaf

Spoločnosť Carmeuse má dobré vzťahy s popredným dodávateľom technológie na injektáž vápna, vďaka čomu vieme dodať spoľahlivý systém injektáže a produkty, zaisťujúce požadované prietoky pri plnej kontrole vďaka troskovým modelom.  Spoločnosť Carmeuse má záujem podporovať investície do injektáže vápna, aby sa zabezpečilo dlhodobé partnerstvo so zákazníkmi.

Kontaktujte nás

Mohlo by vás zaujímať