Kľúčové úvahy

Pre zemné práce ponúkame široký sortiment na mieru šitých vápenných pojív, pre pôdu s vyšším obsahom ílu a piesku. Tieto pojivá, známe ako ViaCalco®, sú upravené pre niekoľko typov jemnej pôdy, s ktorými sa môžu zhotovitelia stretnúť na stavbe.

Výhody

ViaCalco® F je hydraulické cestárske pojivo s celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 30%. Hydraulické zložky v zmesi rýchlo zvýšia nosnosti kvôli umožneniu dopravy alebo ďalších prác na stavbe. Odporúča sa pre použitie v prachovitej a piesčitej pôde, aby sa optimalizoval a neutralizoval obsah ílu a umožnilo sa urýchlenie prác.