Kľúčové úvahy

Pre zemné práce ponúkame široký sortiment na mieru šitých vápenných pojív, pre pôdu s vyšším obsahom ílu a piesku. Tieto pojivá, známe ako ViaCalco®, sú upravené pre niekoľko typov jemnej pôdy, s ktorými sa môžu zhotovitelia stretnúť na stavbe.

Výhody

ViaCalco® 90 je nehasené vápno, definované podľa EN 459-1 ako CL90-Q, s celkovým obsahom CaO+MgO vyšším ako 90%. Odporúča sa hlavne pre veľmi súdržnú, ílovitú pôdu, aby sa optimalizoval obsah pojiva pre stabilizáciu takejto pôdy z dôvodu puzolánových reakcií.  Vo vlhkej pôde bude sušiaci účinok veľmi výrazný, vďaka čomu je možné prístupové cesty hneď využívať na dopravu.